خرید بلیط
پس از خرید بلیط در حفظ کد و مشخصات بلیط خود کوشا باشید چون با اون کد بلیط هر کسی می‌تواند از بلیط خریداری شده استفاده کند و آف کارت مسئولیتی در این باره ندارد