استخر نگین

استخر نگین

آدرس : بلوار طاقبستان جنب تامین اجتماعی

این مجموعه متعلق به سازمان تامین اجتماعی بوده و دارای امکاناتی نظیر استخر سونا جکوزی پارکینگ رستوران و سویت های اقامتی می‌باشد