۱ ساعت سوارکاری

همه روزه ۱۴ الی ۱۸ ویژه بانوان و آقایان
بلیط
500,000 %30
350,000 تومان

تیراندازی در باشگاه آلفا

ویژه ۲۰ تیر+ آموزش رایگان
بلیط
100,000 %25
75,000 تومان